“Karşı Kıyı, Aynamız” ve Yakın Tarihimize Bir Bakış : Mübadele – Prof. Dr. Ilber Ortaylı

“Karşı Kıyı, Aynamız” ve Yakın Tarihimize Bir Bakış : Mübadele – Prof. Dr. Ilber Ortaylı

Unutulmaması gereken bir dönem, önemli bir konuk : Prof. Dr. İlber Ortaylı

Saint Benoît Lisesi Sosyal Bilimler Zümresi, mübadele konusunda öğrencilerimizle birlikte «Karşı Kıyı, Aynamız : Mübadele» isimli projeyi hayata geçirdi. Lozan Mübadilleri Vakfı’nın iş birliğiyle, mübadil aile öykülerinden ve döneme ait gündelik hayatta kullanılmış objelerden derlenmiş önemli bir serginin lisemizde yer alması sağlandı.
Sergi açılışında böylesine önemli bir tarihi olayı, siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla, bizleri kırmayarak okulumuzu onurlandıran Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan dinleme şansına sahip olduk.

Lozan Barış Antlaşmasıyla uygulamaya geçen Mübadele bir zorunluluk muydu ? Siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçları günümüzü nasıl etkiliyor ? Gençlerimiz bu sorgulamayla yüzleşsin istedik.

Lisemizin Sosyal Bilimler Zümresinin bu çalışmasıyla, istedik ki tüm olumsuzluklara, mal-mülk yağmasına, üstü açık barakalarda yağmur altında sabahlamalarına rağmen yeni vatanlarında hayata, dilleri, türküleri, deyimleri, gelenekleri ile mübadillerin nasıl tutunduklarını gençlerimiz öğrensin.

Değerli Hocamızın söylediği gibi «Nüfus değişimi genelde büyük bir dramdır, yaradır ve izleri kalır» Öğrencilerimizden bu süreçte yaşanan gerçeklerin izlerini sürmesini istedik.

Sn. İlber Ortaylı konuşmasında : “Mübadele çok sıkıntılı bir süreçtir. Sanatlar yok olur, kabiliyetler yok olur. Milyonlarca Anadolu Helen’inin Yunanistan’da çok mutlu zamanlar yaşamadıklarını söylemek gerekir, orada başka dertlerle ve sınıf ayrışmalarıyla uğraşmak zorunda kaldılar. Buraya gelenler ise kısmen, bazı şeylere intibak edemedilerse de Türkiye’nin değişim ve gelişiminde çok büyük faydalar yarattılar” diyerek mübadelenin tarihsel ve insani boyutlarına değindi.

Değerli konuğumuzu soluksuz dinledik ve kendisini ağırlamaktan büyük onur duyduk. İlber Ortaylı’ya yürekten teşekkür ediyoruz.

Bu doğrultuda gruplara ayrılan öğrencilerimiz büyük merak ve ilgiyle sözlü tarih tekniğini kullanarak mübadil ailelerinin hikayelerine ulaştılar.
Göçün psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla karşılaşıp sorguladılar. Acı, tatlı anılar yeniden gündeme geldi, muhteşem öyküler oluştu.

Öğrenim yılı boyunca, tüm derslerde farklı çalışmalar yapan öğrencilerimiz, her zaman olduğu gibi bu önemli projenin de merkezinde yer aldılar. Onları kutluyoruz !

Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Sn. Sefer Güvenç mübadil aile öykülerinden oluşan sergilerini bizimle paylaştı, kendisine ve bu projenin hayata geçmesinde, öğrenci ve öğretmenlerimize yardımcı olan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.