Lacan Sempozyumu

Sempozyumda, “Çağın öznelliği” konusu ele alındı

Saint Benoit Lisesi 2015’ten beri psikanaliz ile yakından ilgili klinisyenleri, birçok farklı alandan gelen katılımcıyı ve psikanalistleri Lacan Sempozyumunda ağırlamaya devam ediyor ve bu tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Jacques Lacan’ın fikirleri, analitik dünyayı olduğu kadar Fransız entelektüellerini de kökten etkiledi. Lacan, kendisini Lacancı olarak değil, Freud’ün en sadık tercümanı olarak tanıtırdı.
Saint Benoît Lisesi, Jacques Lacan Sempozyumunun en başından beri ayrıcalıklı ve aktif bir iş ortağıdır.

Saint Benoît Lisesi, psikanaliz ile ilgilenen kişilerin yakından takip ettiği ünlü Lacan Sempozyumuna yıllardır ev sahipliği yapıyor.

Psikanaliz Araştırmaları Derneği bu sene Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien (Lacan alanındaki forumların psikanaliz okulu) kurucu üyesi, psikiyatrist, psikanalist Albert Nguyen’i Sempozyum konuğu olarak çağımızın özneler üzerine olan etkilerini konuşmak için ağırladı.

Psikanaliz, geçmişte kalmış, çağdaş olmayan bir uygulama değil. Üstelik özneler için en çağdaş ve en öncelikli sorunları ele almanın da bir yolu. Bu yüzden de güncel meselelerle, bu çağın getirdiği çıkmazlarla ilgilenmemesi mümkün değil. Lacan’ın öğretisinde bu noktanın ayrıca yerinin olduğunu biliyoruz. Çünkü Lacan, psikanalistlerin “çağın öznelliği” (Subjectivité de l’époque) ile ilgilenmeleri gerektiğini söylemişti.

Bu sempozyum bir yandan psikanaliz üzerine ayrıntılı bir çalışmaya, bir yandan da diğer alanlar ile psikanalizin ilişkisini kurma gerekliliği üzerine odaklandı.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.